AQUAPROTECT SAN-STOP 25kg Minerálna tesniaca omietka

23,50  s DPH

Minerálna omietka na utesňovanie vertikálnych stavebných konštrukcií. Odolná voči pôdnej vlhkosti, vzlínajúcej, tlakovej i netlakovej vode (do tlaku max.1,5 bar.). Použitie na izoláciu zaškárovaného muriva, soklov, omietok a pod. Na vnútorné i vonkajšie použitie.

Kategórií:

Popis

AQUAPROTECT SAN STOP

Minerálna omietka na utesňovanie vertikálnych stavebných konštrukcií. Odolná voči pôdnej vlhkosti, vzlínajúcej, tlakovej i netlakovej vode (do tlaku max.1,5 bar.). Použitie na izoláciu zaškárovaného muriva, soklov, omietok a pod. Na vnútorné i vonkajšie použitie. Maltová zmes spĺňa podmienky smernice EU 2003/53/ES o nebezpečných látkach (obsahu Cr6+).

Vlastnosti / výhody

Minerálna omietková zmes.
Ľahké ručné aj strojové spracovanie.
Vysoká priľnavosť k minerálnym podkladom.
Hydraulicky tvrdnúca.
Na utesnenie do tlaku vody 1,5 bar.
Na použitie vo vonkajšom i vnútornom prostredí.
Po vyzretí mrazuvzdorná.
Na izoláciu muriva, soklov a iných stavebných konštrukcií.
Na omietanie nad aj pod úrovňou terénu.

Technické údaje

Kategória mált: GP CS IV podľa STN EN 998-1 P III podľa DIN 18550
Pevnosť v tlaku: min.10N / mm2
Spracovateľnosť: cca 2 hod. *
Zámesová voda: cca 5 l / 30 kg
Zrnitosť: 0 – 4 mm
Teplota pri spracovaní: nad + 5 °C, do + 30 °C Farba: sivá
* v závislosti od okolitej tepl. a vlhkosti vzduchu (20 °C, 65%).

Zloženie

Cement, triedené piesky, chemické zušľachťujúce prísady na zlepšenie vlastností, minerálne prísady.
Spracovanie
Obsah 30 kg vreca dôkladne premiešajte s cca 5 l čistej vody nízkootáčkovým miešadlom (max. 500 ot./min. ) do požadovanej konzistencie bez hrudiek. Pri strojovom spracovaní reguláciu vody upraviť podľa typu použitého omietacieho prístroja. Zámesová voda musí zodpovedať EN 1008.
Pripravenú zmes spracujte do cca 2 hodín.
Prvú vrstvu nanášajte rovnomerne, bez vzduchových bublín, v hrúbke cca 8 -10 mm. Hrúbka druhej vrstvy omietky je min. 10 mm. Ak je druhá (a ďalšia) vrstva hrubšia ako 15 mm, je odporúčané omietku nanášať vo viacerých vrstvách. Predchádzajúce vrstvy vždy dobre zdrsniť a nechať vyzrieť (odporúčania pri optimálnych podmienkach 1deň / 1mm hrúbky vrstvy).
Do tuhnúcej omietky nepridávajte ďalšiu vodu a nemiešajte ju s čerstvou maltou, ani inak nespracovávajte.
Čerstvý povrch sa musí dôkladne chrániť pred príliš rýchlym vyschnutím a pred pôsobením nepriaznivých poveternostných vplyvov (mrazu, dažďa, priameho slnečného žiarenia, vetra atď.). V tejto dobe nesmie na plochu pôsobiť žiadna vlhkosť alebo voda.
Nespracovávajte pri teplotách vzduchu, materiálu a podkladu pod + 5 ° C a nad + 30 ° C.
Dodatočné pridávanie štrku a prísad do hotovej maltovej zmesi je zakázané.

Podklad

Vhodným podkladom sú nosné plochy stavebných konštrukcií bez väčších a aktívnych trhlín, rovné minerálne podklady, ako sú stavebné dielce, zaškárované murivo a i.
Nesúdržné alebo mrviace sa podklady je nutné vopred dôkladne odstrániť, znovu vyplniť alebo inak opraviť. Väčšie trhliny alebo dutiny v izolovanej ploche je nutné vyplniť vhodnou maltou.
Podklad na nanášanie omietky musí byť nosný, vyzretý, suchý, čistý, zbavený voľných častíc, prachu atď. Musí byť zbavený nesúdržných vrstiev, starých náterov, mastnoty a iných separačných prostriedkov. Pred nanášaním omietky nasiakavé podklady navlhčiť. Na vlhčenej ploche sa nesmie tvoriť vodný film.
Podklad pred nanášaním omietky AQUAPROTECT SAN STOP nesmie mať cementový postrek.

Spotreba

Spotreba SAN-STOP je ovplyvnená kvalitou a zrnitosťou podkladu a spôsobom spracovania.
Spotrebu tiež ovplyvňuje náročnosť následného zaťaženia konštrukcie vlhkosťou.
Pri hrúbke vrstvy 10 mm je orientačná spotreba cca 16 kg suchej zmesi na 1m2.
Výdatnosť je cca 19 l / 25 kg
Skladovanie a balenie
V suchu, zodpovedajúcim spôsobom.
Skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale výrobku.
Dodáva sa v papierových vreciach (s PE vložkou) s hmotnosťou 25 kg.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 25 kg

Dokumenty na stiahnutie

Aquaprotect SAN STOP TL