krémová injektáž muriva Aquaprotect nano krém, Grizzly

Injektáž proti vzlínajúcej vlhkosti

realizácie

Ponuka

Najjednoduchší spôsob ako zastaviť vlhnutie stien je krémová injektáž muriva. Tento spôsob zastaví vzlínajúcu vlhkosť v murive s minimálnym zásahom do interiéru. Aby však injektáž domu bola účinná, je dôležitá jej profesionálna aplikácia do muriva. Injektážne práce na murive patria výhradne do rúk profesionálom. Naša spoločnosť GRIZZLY s.r.o. ponúka profesionálne injektážne práce na murive s použitím vysokokvalitných materiálov.

Materiál

Injektáž muriva realizujeme injektážnym krémom AQUAPROTECT nano® , ktorý bol vyvinutý medzinárodným tímom špecialistov a testovaný profesionálmi dlhé roky na tých najzložitejších objektoch. Okrem dokonalého výsledku poteší každého aj vysoká úspora nákladov, ktorá sa pohybuje v rozmedzí od 50% do 80% oproti iným metódam sanácie muriva. Jeho aplikácia je možná do tehlového, hlineného, kamenného, zmiešaného alebo betónového muriva.

Injektážny krém AQUAPROTECT nano® je svojím zložením úplnou špičkou na trhu.

Postup

Krémovú injektáž možno vykonávať z vnútornej alebo vonkajšej strany stavby bez toho, aby to malo akýkoľvek vplyv na požadovaný výsledok injektáže.
Začíname odborným posúdením typu muriva a následne sa zvolí najvhodnejší technologický postup. Ako prvé sa určí pracovná výška, kde sa bude prevádzať horizontálna zábrana. Najlepšie čo najbližšie k podlahe. Ďalej sa začne vŕtanie otvorov v osových vzdialenostiach po cca 10 cm, do vopred zvolenej maltovej škáry. Nikdy neprevŕtavame celú hrúbku muriva, ale ukončujeme vrt maximálne 40mm pred prerazením sa na druhú stranu steny. Následne sa vrt vyčistí od napadaného prachu. Ako ďalší úkon sa aplikuje už samotný injektážny krém AQUAPROTECT nano. Krém musí byť dôkladne vyplnený na 100% objemu vrtu, inak sa znižuje účinok hydrofóbnej clony.

injektáž muriva, kaplnka Močenok, Grizzly
injektáž múrov, bytové domy v Holandsku

Naše projekty

injektáž múrov bytových domov v Holandsku, Grizzly

Injektáž stien bytových domov

injektáž muriva a sanácia stien, Základná škola Vrútocká, Bratislava

ZŠ Vrútocká, Bratislava

Vyžiadajte si cenovú ponuku na 0915 259 998