Krémová injektáž AQUAPROTECT nano® je vhodná prakticky na všetky typy murív – tehlové, zmiešané, hlinené (nepálená tehla, nabíjaná hlina), dokonca aj murivo z nesavých materiálov ako sú rôzne typy tvrdého kameňa a do betónu.

V našich laboratórnych priestoroch neustále prebiehajú dlhodobé skúšky účinnosti a trvanlivosti nášho krému pre lepšie technické poradenstvo a navrhovanie sanačných postupov v rôznych situáciach. 

Pri nesavých materiáloch (niektoré typy kameňa ako žula, kremeň a pod) sa vykonáva injektáž muriva do škáry medzi kameňom, línia nieje rovná ale kopíruje okraj kameňov. Pri tomto postupe je vhodné vykonať vŕtanie otvorov z oboch strán a vždy len do malty medzi kameňmi alebo skalami. Pri týchto typoch múrov vzlína voda väčšinou len v malte ktorým je kameň zlepený, preto je dôležité injektovať hlavne maltu. 

Zoznam stavebných materiálov v ktorých bola potvrdená účinnosť krému AQUAPROTECT nano®:

Červená plná pálená tehla

Tehla z nepálenej hliny (Válok)

Nabíjaná hlina

Cementová tehla

Betónové debniace tvárnice DT

Betón

Škvárobetónové tvárnice

Porobetónové tvárnice YPOR, YTONG a Porfix

Pieskovec

Tuf (minerálny porézny kameň)

Vápenec

Rôzne typy vápenocementových mált

Piesok