Technologický postup

Spotrebu injektážneho krému si môžete podľa parametrov vášho domu a druhu muriva veľmi rýchlo a jednoducho vypočítať sami na našej E-KALKULAČKA. Táto kalkulačka je pomerne exaktná za predpokladu dodržania nášho technologického postupu pre Systém AQUAPROTECT nano®. Pre výsledok  Systém AQUAPROTECT nano® je dôležité dodržanie troch základných parametrov, tzn. dodržanie daných priemerov vrtov (14 mm – podľa hrúbky muriva), osových vzdialeností vrtov (100 mm – nesmú presiahnuť 120mm!) a hĺbky vrtov (nesmú byť kratšie ako 40 mm od konca muriva oslobodeného od omietky a ostatných vrstiev). Nesmieme takisto zabúdať na prefúknutie vrtov vzduchom najlepšie za pomoci malého kompresora alebo ručnej vzduchovej pumpy, aby sme sa zbavili prašného savého materiálu vo vnútri vrtu.

Určitým problémom pri aplikácii samotného krému je to, že pri plnom zastrčení trubičky do vyvŕtaného otvoru v murive, výrazne zmenšíte jej objemom obsah navŕtanej dutiny. Postup aplikácie výplne vrtov spočíva v tom, že trubička sa má zasunúť do zadnej časti vyvŕtanej dutiny čo najbližšie ku koncu vrtu a potom postupným vyťahovaním trubičky injektážnej pumpy dostatočne vypĺňať injektážnym krémom obsah vrtov. Po vyplnení prvých pár dutín si rýchlo osvojíte ideálnu rýchlosť ktorou je nutné vyťahovať aplikačnú trubičku z dutiny. Dôležité je dbať nato, aby ste ju nevyťahovali ani príliš rýchlo ani príliš pomaly. Pri rýchlom vyťahovaní trubičky nedostatočne vyplníte krémom otvor, príliš pomalým vyťahovaním dosiahnete podobný neželaný efekt, len v menšej miere. Najlepším indikátorom správne vyplneného vrtu je vytiahnutá aplikačná trubička, ktorá je na pohľad zanesená krémom iba na špici. Pokiaľ sa vám tento efekt podarí dosiahnuť popri plynulom vyťahovaní nástavca z dutiny, máte vyhraté. To, či injektážne dutiny vypĺňate efektívne, si dokážete overiť jednoducho podľa spotreby už po pár bežných metroch injektovania. Tá by mala odpovedať tabuľkovej spotrebe na 1m2 uvedenej na našej stránke. (na prepočet použite našu e-kallkulačku) E-kalkulačka počíta so 100% vyplnením dutín – 100% vyplnenie dutiny = jednoliata hydroizolačná clona po celej šírke muriva s najvyšším možným hydrofóbnym účinkom proti vodnej vzlínavosti.

Po dokončení injektáže uzavrieme injektážne dutiny pomocou zátok z extrudovaného polystyrénu. 

V prípade ak sa v murive nachádzajú vzduchové medzery alebo iné anomálie, je vhodné vŕtať otvory v menšej osovej vzdialenosti. Týmto krokom eliminujete možný neúspech, no pri objednávke treba prihliadať na vyššiu spotrebu krému AQUAPROTECT nano® na meter štvorcový. (napr. pri zvolenej 8cm osovej vzdialenosti vrtov musíme počítať s vyššou spotrebou o 25%)

technologický postup vŕtania dier pre injekt. murivá exteriér
technologický postup vŕtania dier pre injekt. murivá interiér