Životnosť vytvorenej izolácie muriva Systémom  AQUAPROTECT nano® proti kapilárne vzlínajúcej vlhkosti je okolo 25-40 rokov. Všetko závisí od mnohých faktorov, ktoré do istej miery ovplyvňujú dĺžku životnosti, respektíve jej funkčnosť a to, do akej miery je hydroizolačná clona počas rokov namáhaná vzlínajúcou vodou, aký stavebný materiál bol injektovaný a v neposlednom rade ako kvalitne bola hydroizolácia vytvorená. Kvalita realizácie je v podstate najrozhodujúcejším faktorom. Pri kvalitnom vyhotovení hydroizolačnej clony by jej funkčnosť mala 30 ročnú trvanlivosť ďaleko presiahnuť. Pri problematickom alebo nesúdržnom murive viete životnosť hydroizolácie podporiť nanesením hydroizolačnej stierky (po výšku samotnej injektáže) a sanačnej omietky (aspoň 20cm nad pôvodné soľné výkvety) na murivo.

AQUAPROTECT nano® je odolný voči UV žiareniu.

AQUAPROTECT nano® prešiel skúškami odolnosti voči opakovanému mrazu bez zníženia kvality a účinnosť hydrofóbnej clon.

Tieto skúšky vykonal technický a skúšobný ústav SR na viacerých vzorkách.