vysokotlaková injektáž muriva, Grizzly, SKI Bachledova dolina

Injektáž proti tlakovej vode

realizácie

Ponuka

Naša spoločnosť GRIZZLY s.r.o. ponúka profesionálne injektážne práce na vlhkom murive, spôsobené vzlínajúcou zemnou vlhkosťou, ako aj na murive s priesakmi vody v trhlinách, betónových a železobetónových konštrukciách v podzemných stavbách. Veľmi častým problémom je vnikanie vody do priestorov, ktoré sú pod úrovňou terénu. V tomto prípade sa bavíme o tlakovej vode, kedy nie je možné použiť krém AQUAPROTECT nano slúžiaci na hydrofobizáciu muriva. Ide o náročné práce s presne určeným technologickým postupom, ktoré patria výhradne do rúk profesionálom.

Materiál

Tieto preniky vody je  možné zastaviť vysokotlakovými injektážami na báze dvojzložkového polyuretánu alebo akrylátu. Výhodou použitia polyuretánu je jeho vlastnosť mnohonásobne expandovať a tým vytvoriť silnejšiu vrstvu a lepšie preniknúť do všetkých pórov a trhlín. Vytvorením hydroizolačnej clony sa okamžite zastaví vlhnutie objektu na injektovanom mieste.

Postup pri celoplošných prienikoch vody

Celoplošné prieniky vody do priestorov sa dajú zastaviť plošnou tlakovou izoláciou. Murivo sa vŕta v celej jeho šírke, aby sa emulzia dostala na druhú stranu múru, kde vytvori novú hydroizolačnú bariéru.

Hydroizolačná clona pri priesakoch sa vykonáva vrtmi do trhlín v murive. Otvory sa vŕtajú väčšinou o priemere 10 až 14 mm. Do vývrtov sa osadia oceľové pakre, dotiahnu sa kľúčom a nasleduje injektáž piestovým čerpadlom, ktorým sa tlačí cez pakre pod tlakom 300 bar polyuretánová živica, ktorá po styku s vlhkosťou v murive spustí proces polymerizácie a vyplní všetky póry. Tlak pri rozpínaní hmoty je pozvoľný, tesniaca hmota murivo nenaruší, naopak, ešte ho spevní. Nehrozia žiadne statické problémy. Injektážna emulzia si aj po vysušení muriva udržuje svoju funkčnosť. Pri kontakte s vlhkosťou dôjde k jej opätovnej aktivácii, vytvoreniu bariéry proti vlhkosti a murivo opätovne postupne vysuší.

vysokotlaková injektáž Vínna pivnica, Grizzly
priesak vody v podzemnej garáži, tlaková injektáž muriva, Grizzly

Postup pri priesakoch v betónových konštrukciách

Pri betónových konštrukciách sa stretávame v praxi hlavne s prasklinami, cez ktoré môže vnikať voda do priestorov. Mnohokrát sa jedna len o mikrotrhliny, ktoré nie sú viditeľné voľným okom. Ak sa jedná o väčšie trhliny, je potrebné najprv navŕtať otvory, vsunúť a zaistiť pakre. Následne sa namieša špeciálna epoxidová malta, ktorou sa kompletne vyspraví cele trhlina aj okolo pakrov. Týmto zamedzíme úniku injektážnej emulzie von z trhliny. Látka sa bude šíriť len vo vnútri trhliny a vyplní všetky vzduchové medzery a póry. Ako injektážna emulzia sa môže použiť dvojzložkový polyuretán v prípade potreby expanzie, alebo špeciálny typ epoxidu, ktorý má spevňujúci charakter. 

vysokotlaková injektáž do betónu, Grizzly
injektážna emulzia

Ak sa na stavbe nachádzajú mikrotrhliny

Otvory sa vyvŕtajú tak, aby sa pri šikmom vrte zasiahla v hĺbke muriva mikrotrhlina alebo stavebný spoj, cez ktorý vniká voda do priestorov. Následne sa zasunú a zaistia oceľové pakre a pod tlakom sa začne plniť dvojzložkový polyuretán. V priebehu prác sa môže stať, že látka, ktorá sa tlačí do trhliny, začne unikať cez trhlinu vzdialenú aj 2 metre.  Počas tohto plnenia vidno, ako boli dutiny a praskliny prepojené. Množstvo látky, ktorá sa môže natlačiť (zainjektovať) do trhlín je veľmi individuálne a je ťažké ju určiť vopred.

Nižšie sú realizačné fotografie z tlakovej injektáže podzemného parkoviska v nákupnom centre, ktoré sa nachádzalo na 2 podzemnom podlaží (vrátane výťahovej šachty). Podzemná voda sa tu nachádza o 2,5 metra vyššie, ako je podlaha na 2PP. Cez stavebný spoj medzi základovou doskou a stenou z betónu vnikala pravidelne do objektu voda. Po našej realizácii už k žiadnym priesakom neprišlo.

AQUAPROTECT realizácie
AQUAPROTECT realizácie
vysokotlaková injektáž, garáž

Naše projekty

vysokotlaková injektáž múrov

Sanácia podzemných garáží v Business Hotel ASTRUM Laus

vysokotlaková injektáž múrov v SKI Bachledka

Vysokotlaková chemická injektáž v SKI Bachledka

Vyžiadajte si cenovú ponuku na 0905 462 041