Aplikácia systému AQUAPROTECT nano® je možná a plne účinná pri teplotách vyšších ako je 0°C. Nakoľko celistvá hydroizolačná clona vzniká vďaka tixotropným vlastnostiam krému postupne, je priaznivou okolnosťou, pokiaľ teplota neklesá stabilne pod 0°C aj počas nasledujúcich 30 dní. Pri dlhodobej teplote nižšej ako 5°C je premena krému z pevného skupenstva na kvapalné pomalšia. Je ale nutné uviesť, že pokiaľ teplota neklesá pod bod mrazu, nemá chlad rozhodujúci vplyv na krém a jeho schopnosť postupného prenikania do najmenších kapilár v murive. V prípade injektáže z vnútornej strany muriva vo vykurovanom objekte je možné aplikovať náš systém celoročne bez najmenších obáv zo zníženého účinku.