Návod k aplikácii

Injektážny krém AQUAPROTECT nano® vyrábame v tzv. salámovom 500ml balení (určené pre aplikačnú pištoľ), alebo v plastových vedrách o objemoch 2, 5, 10 a 20 litrov. Tento krém nie je určený len pre svojpomocnú injektáž. Keďže sa jedná o jednu z najúčinnejších injektáží dostupných na európskom trhu, používajú ho pri svojich realizačných projektoch aj viaceré renomované stavebné firmy zaoberajúce sa sanáciou proti vlhkosti. Injektážny krém AQUAPROTECT nano®  s kartušovou pištoľou, injektážnou pumpou s príslušenstvom, tak ako aj polystyrénové zátky alebo vzduchové pumpy na prečistenie injektážnych dutín, si môžete objednať cez náš E-SHOP, alebo zakúpiť priamo na našej firemnej adrese Kráľovská 811/34 v Šali.

Pred začatím injektáže na vašom dome je najprv nutné zhodnotiť aktuálny stav omietkových vrstiev. Pokiaľ sú tieto dlhodobo vystavené vzlínajúcej vlhkosti, budú v dôsledku kryštalizácie solí zdegradované. Degradácia sa prejavuje nesúdržnosťou omietky, viditeľnými mapami a soľnými výkvetmi. V prípade zjavného poškodenia je nutné omietky osekať aspoň 30cm nad soľné výkvety, ktoré by mali tvoriť hornú hranicu vyvzlínanej vlhkosti. Pokiaľ sa nesúdržná omietka nachádza ešte vyššie, je nutné ju odstrániť taktiež. Po odstránení omietky vyčistíme priebežnú špáru, ktorú plánujeme injektovať tak, aby sa v nej pred aplikáciou injektáže nenachádzali odlupujúce sa a drolivé časti materiálu. V prípade, že je omietka pevná a vlhkosťou trpí len pomerne krátky čas, osekanie omietok nemusí byť nutným krokom. Vyvŕtanie otvorov s priemerom 14 mm vykonáme v osových vzdialenostiach (rozostupoch medzi vrtmi od geometrického stredu otvoru dutiny po druhý stred dutiny) po cca 100 mm do zvolenej maltovej špáry (najviac však 120mm).  V prípade ak narazíte na zložitý typ muriva, v ktorom sa nachádzajú početné vzduchové medzery a špára je nesúdržná a nelineárna, je lepšie znížiť osovú vzdialenosť na 6-8cm, spotreba krému sa však logicky zvýši. Hĺbka vrtov by mala byť skrátená max. o 40 mm než je hrúbka oslobodeného muriva bez omietky. Vŕtanie otvorov sa vykonáva vodorovne pokiaľ možno súbežne, do vopred zvolenej maltovej škáry, pokiaľ to podmienky dovoľujú, je ideálne vyhnúť sa vŕtaniu v uhle šikmo nadol. Šikmé vrty sa používajú najmä pri injektážach kvapalného skupenstva, kedy sa využíva gravitácia na lepšie nasýtenie dutiny emulziou. Nakoľko je náš krém dostatočne hustý, je takáto aplikácia zbytočná, navyše môže zhoršiť rovnomerné rozloženie hydrofóbnej clony. (krém sa výraznejšie nasycuje do kapilár v spodnej časti dutiny. V prípade, že vás špecifické okolnosti nútia k šikmým vrtom (nedostatok priestoru a podobne), zvoľte navŕtanie dutín v čo možno najmenšom uhle. Pokiaľ injektujete zmiešané murivo, napríklad pálenú tehlu s blokmi, alebo múry kde nemôžete ísť v špáre kvôli dodržaniu výšky od podlahy, udržiavajte vrty v ideálnej výške cca 5cm od podlahy. Účinná hydrofóbna clona sa vytvorí rovnako účinne, ako keby ste injektovali špáru, až na to, že premena krému na kvapalné skupenstvo a jej následné vyvzlínanie do mikrokapilár muriva potrvá o niečo dlhšie. Toto pravidlo neplatí pri kamennom murive, kedy je nutné navŕtavať dutiny striktne do pojiva materiálu (malta, hlina), ktorý je na rozdiel od kameňa kapilárny. Výška línie vyvŕtaných otvorov by mala byť max. 100 mm nad vnútornou podlahou alebo vonkajšou pochôdznou plochou pri podpivničenom objekte. Krémovú injektáž možno vykonávať z vnútornej alebo vonkajšej strany stavby bez toho, aby to malo akýkoľvek vplyv na požadovaný výsledok injektáže. Pokiaľ sme nútení injektovať z vnútra, dávame pozor pri injektovaní rohov, pri ktorých je nutné navŕtavať dutiny tzv. “do vejára”. Týmto spôsobom navŕtania rohu zamedzíte vzniku slepého miesta v murive bez účinnej hydrofóbnej clony. Tento neželaný efekt by ste docielili, pokiaľ by na jednej aj druhej strane rohu vŕtali do muriva výhradne v pravom uhle oproti murivu. Navŕtať vnútorný roh “do vejára” znamená zhruba 20cm od rohu začať zhusťovať osovú vzdialenosť vrtov (na 5-6cm) a začať vŕtať vodorovne avšak v uhle mieriac hrotom vrtáku čoraz viac do vonkajšej hrany rohu. V praxi to znamená vykonať presne vo vnútornom rohu vyvŕtanie dutiny v 45 stupňovom uhle oproti obom stretávajúcim sa stenám. Vzápätí prejdete od rohu na kolmú stenu dodržujúc zmenšenú osovú vzdialenosť vrtov a postupne každým ďalším vrtom zvýšite uhol vŕtania oproti múru, kým sa opäť nedostanete na požadovaných 90 stupňov. Keď si tieto vrty predstavíte v reze muriva vytvárajú tvar vejára. Po vyvŕtaní otvorov vrtákom s priemerom 14 mm jednotlivé dutiny vyčistíme od nečistôt a jemného prachu napríklad pomocou malého kompresoru. Pokiaľ nemáte doma kompresor, účel prečistenia špáry rovnako účinne splní aj ručná vzduchová pumpa, ktorú si môžete zakúpiť cez náš e-shop. Do injektážnej pumpy sa náš krém nalieva cez horný lievik. Kartušová pištoľ sa môže plniť priamo krémom z vedra pomocou špachtle alebo sa do nej vloží salámové balenie, ktoré narežete čepeľou noža v tvare znamienka plus.

Aby bol dosiahnutý najlepší účinok, je dôležité maximálne vyplniť obsah vrtov krémom!

Orientačné spotreby injektážneho krému vzhľadom k injektovanému materiálu sú uvedené na našej stránke. Zo skúseností ktoré máme môžeme potvrdiť, že tabuľkové spotreby sú pomerne exaktné, určite vás neprekvapí dvojnásobná spotreba krému ani nič podobné. Spotrebu injektážneho krému si viete prepočítať jednoducho na E-KALKULAČKA pre výpočet spotreby, ktorá je umiestnená na hornej lište ponuky na našej stránke. Po vykonanej injektáži muriva je vhodné utesniť otvory na zamedzenie možných únikov krému. Na toto utesnenie injektážnych dutín dodávame zátky vyrobené z extrudovaného polystyrénu, ktoré si môžete zakúpiť na našej stránke v sekcii E-SHOP.

Ako postupovať po vykonaní svojpomocnej injektáži AQUAPROTECT nano®

Po vykonaní našej krémovej injektáži máte niekoľko možností ako postupovať ďalej. Pokiaľ nie ste limitovaný časom sanácie vášho domu, môžete počkať, kým sa zvyšná vlhkosť v nainjektovanom murive prirodzene odparí a následne naniesť na murivo klasické stavebné materiály. (cementovo vápenná omietka a podobne) Pokiaľ ste časovo obmedzení a sanáciu potrebujete ukončiť čo najskôr, odporúčame vybrať si z dvoch následne popísaných postupov s ktorými máme ako realizačná firma dlhoročné skúsenosti s výbornými výsledkami.

Prvý jednoduchší spôsob osanovania muriva spočíva v tom, že na odhalené plochy nanesiete tlakovú omietku AQUAPROTECT SAN-STOP v dvoch krokoch. Prvá vrstva musí mať 5-8mm a je aplikovaná  na murivo ako adhézny mostík. Po jej vyzretí potom nanesiete finálnu vrstvu, ktorá by mala mať aspoň 10mm.

Zložitejší spôsob sanácie plôch muriva ktorý odporúčame, je naniesť na odhalené plochy muriva hydroizolačný a sanačný omietkový systém. Vo výške injektážnej clony (max 10cm nad ňu) sa vykoná postrek pomocou Kiesol Standart (zriedený s vodou 1:1) od nemeckého výrobcu stavebnej chémie Remmers, následne sa štetkou nanesú dve vrstvy hydroizolačnej stierky Sulfatexschlämme. Do druhej vrstvy stierky sa za čerstva aplikuje sanačný špric Vorspritzmoertel. Týmto špricom ošetríme aj všetky ostatné odhalené časti muriva, kde sme predtým kvôli degradácii muriva omietku osekali. Po zaschnutí špricu nanesieme vysokoparopriepustnú sanačnú omietku AQUAPROTECT SAN-S. Nakoľko je toto dodatočné vyspravenie muriva viackrokové, všetky dotazy vám rád zodpovie náš technik, ktorého telefónne číslo je zverejnené na našej stránke. Takisto vám pomôžeme so zabezpečením materiálu priamo od výrobcu so zľavami až do výšky 30% v porovnaní s cenníkovými cenami pre koncového zákazníka.

technologický postup vŕtania dier pre injekt. murivá exteriér
technologický postup vŕtania dier pre injekt. murivá interiér