AQUAPROTECT nano® má kompletnú zákonom vyžadovanú certifikáciu a prešiel všetkými potrebnými skúškami k tomu aby mohol byť predávaný v celej Európskej Únii. 

AQUAPROTECT nano® krém je zdravotne nezávadný k čomu je aj vypracovaná karta bezpečnostných údajov od Ekotoxikologického centra v Bratislave v súlade s nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a č. 1272/2008 (CLP). 

Je hygienicky nezávadný a neškodný pre ľudský organizmus.