Dôkazy

injektáž muriva AQUAPROTECT

Na týchto fotkách môžete vidieť dôkladne testovanie účinnosti nášho krému v technickom a skúšobnom inštitúte SR (TSUS)

Pre testovanie bolo vymurovaných 5 skúšobných múrikov, ktoré boli uložené v testovacích nádobách.

Do týchto nádob bola pravidelne doplňovaná voda. Okrem múrikov prebiehalo testovanie aj na samotných pálených tehlách, cementových tehlách a murovacej malte.

Skúšky prebiehali takmer 1 rok pre dôkladne výsledky.