AQUAPROTECT LEVEL 25 kg Vyrovnávacia stierka

22,50  s DPH

AQUAPROTECT VYROVNÁVACIA STIERKA

Univerzálna cementová vyrovnávajúca nestekavá stierka, určená pre interiér a exteriér vyrovnávaniu vodorovných a zvislých plôch v hrúbke jednej vrstvy od 2 do 30 mm lokálne až 50 mm.

Možné použiť ako jednovrstvovú omietku určenú hlavne do priestorov kde často dochádza k zmenám relatívnej vlhkosti.

Finálna úprava pod nátery hydroizolačných hmôt s možnosťou pre vytvorenie spádu.

Kategórií:

Popis

AQUAPROTECT LEVEL – VYROVNÁVACIA STIERKA

Univerzálna cementová vyrovnávajúca nestekavá stierka, určená pre interiér a exteriér vyrovnávaniu vodorovných a zvislých plôch v hrúbke jednej vrstvy od 2 do 30 mm lokálne až 50 mm.

Možné použiť ako jednovrstvovú omietku určenú hlavne do priestorov kde často dochádza k zmenám relatívnej vlhkosti.

Finálna úprava pod nátery hydroizolačných hmôt s možnosťou pre vytvorenie spádu.

Spracovanie:

Pri práci je vhodná teplota prostredia a podkladu ideálne v rozsahu + 5°C až + 25°C.

Spotreba vody – 4,0 lit.  na 25 kg suchej zmesi.

Po premiešaní nechajte maltu 5 minút odstáť a opäť premiešať.

Spracovateľnosť cca 60 minút.

Stierku nanášame nerezovým oceľovým hladidlom, prebytočné množstvo stiahneme latou a povrch  vyhladíme. V prípade potreby možno povrch zahladiť po zavädnutí molitanovým hladítkom.

Hotovú vrstvu chráňte pred rýchlym vysušením (prievan, priame slnko, kúrenie), mrazom a dažďom.

Pochôdznosť po cca 12 – 24 hod.

Pozn.: Pri väčších hrúbkach u vodorovných konštrukcií možno nastaviť štrkom alebo pieskom aj na zvislé plochy

Podklad

Vhodným podkladom sú hutné betóny, cementové potery a mazaniny, tehlové klenby a keramické

stropy. Stierka je vhodná na pórobetón.

Savý podklad môže byť mierne vlhký, musí byť súdržný, zbavený všetkých nečistôt, prachu,

zostatkov lepidiel, asfaltov, mastnoty, olejov, soľných a vápenných výkvetov, objemovo stabilizovaný,

nosný a nepremrznutý.

Nevhodné podklady sú kov, sklo, drevo a materiály na bázy drevenej hmoty, sadra, plasty, živice a laminát.

POZOR Preverte existenciu dilatačných škár v podklade a zaistite ich priznanie v dlažbe rovnako ako možnosť obvodovej dilatácie.

Savé minerálne podklady je vždy nutné pred lepením penetrovať.

Skladovateľnosť

Skladujte v chladnom a suchom prostredí na palete alebo drevenom rošte v pôvodnom neporušenom

obale, chránené pred pôsobením vody a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu.

Použiteľnosť 12 mesiacov.

Papierové vrece s PE vložkou 25 kg / 1 paleta – 48 vriec / 1200 kg.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 25 kg

Dokumenty na stiahnutie

AQUAPROTECT LEVEL KBU

AQUAPROTECT LEVEL TL

AQUAPROTECT LEVEL VoP