AQUAPROTECT PENETRA – 1L Koncentrát Špeciálny penetračný náter

19,00  s DPH

AQUAPROTECT PENETRA – Koncentrát je penetračný náter pre obmedzenie a zjednotenie savosti poréznych materiálov pred lepením s tenkovrstvými cementovými lepidlami, vyrovnávajúcimi stierkami, pod omietky, samonivelačné hmoty, maliarske nátery a pod.

Kategórií:

Popis

AQUAPROTECT PENETRA-Vysoko koncentrovaná styrenakrylátová disperzia, mliečnej farby s charakteristickou vôňou. Určená pre obmedzenie a zjednotenie savosti poréznych materiálov pred lepením tenkovrstvými cementovými lepidlami, vyrovnávajúcimi stierkami, pod omietky, farby, samonivelačné hmoty a pod. Odparením vody sa vytvára transparentný, elastický, mierne lepivý a vo vode nerozpustný film.

Vlastnosti / výhody

 • Podiel sušiny 48%
 • Pre penetračné účely riediteľná s vodou až v pomere 1:17
 • Vylepšuje vlastnosti stavebných zmesí
 • Zjednocuje a znižuje savosť stavebných podkladov
 • Zvyšuje prídržnosť následných hmôt – (cementových lepidiel, samonivelačných hmôt, omietok, farieb, stierok atď.)
 • Penetračný náter je paropriepustný
 • Po zaschnutí vo vode nerozpustný

Oblasť použitia

 • Pre vnútorné a vonkajšie použitie
 • Po zriedení s vodou na penetráciu savých podkladov pred lepením, pod omietky, stierky, samonivelačné potery, pod maliarske nátery a pod.
 • Na bežné minerálne podklady – nové i staré omietky (vápenné, sadrové, štukové, vápenno-cementové a cementové), vyrovnávajúce stierky, betóny, pórobetóny a neomietnuté murivo.
 • Na doskové materiály – sadrokartónové, cementovláknité, drevotrieskové dosky.
 • Impregnačné nátery fasádnych minerálnych omietok, nekonštrukčných a podkladových betónov.
 • Pre prípravu stierkových alebo nástrekových omietok, injektážnych mált, omietok a zmesí spojených cementom.

Podklad Musí byť zbavený všetkých nečistôt – prachu, mastnôt, olejov a soľných výkvetov. Musí byť savý, suchý, súdržný a nepremrznutý. Pokiaľ je podklad vlhký, znižuje sa účinok penetrácie a vytvorenie filmu bude prebiehať značne pomaly. Vhodným podkladom sú minerálne podklady – nové a staré omietky (vápenné, sadrové štukové, vápenno-cementové a cementové), vyrovnávajúce stierky, betóny, pórobetóny, neomietnuté murivo, sadrokartónové, cementovláknité a drevotrieskové dosky.

Príprava Pri práci je nutné zaistiť teplotu prostredia a podkladu v rozsahu od + 5°C do +30°C. Pre prácu potrebujete štetec, valček alebo striekacie zariadenie. Pred použitím chráňte okolité plochy proti znečisteniu.

Riedenie Pre riedenie použite studenú pitnú vodu spĺňajúcu STN EN 1008. Pre zachovanie účinku a dosiahnutie požadovaného efektu je nutné dodržať pomer riedenia podľa konkrétneho podkladu.

Penetrácia savých podkladov Penetrovať možno akýkoľvek savý podklad. Nové omietky musia byť vyzreté. Staré nesúdržné nátery je nutné odstrániť. Nanášať štetkou, valčekom alebo striekaním. Všetky nenatierané povrchy dôkladne zakryť! Podklady ako OSB dosky, starý keramický obklad alebo starú dlažbu, nesavé terazzo, umakart či pevné staré nátery (napr. linkrusta) upravte adhéznym mostíkom.

Obmedzenia Nie je vhodné používať pri poklese teplôt pod + 5°C a na prehriate povrchy pod priamym slnečným žiarením. Nepoužívať na asfaltové a dechtové podklady.

Skladovateľnosť V originálnom neporušenom obale. Behom 1.-12. mesiaca od dátumu výroby v rozmedzí teplôt + 5°C až + 30°C, behom 13.-24. mesiaca od dátumu výroby pri teplotách od + 5°C do + 10°C. Skladovateľnosť 24 mesiacov. Nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu. Výrobok nesmie zmrznúť!

 

Ďalšie informácie

Hmotnosť 1 kg

Dokumenty na stiahnutie

AQUAPROTECT PENETRA TL

AQUAPROTECT PENETRA KBU

AQUAPROTECT PENETRA Stanovisko