AQUAPROTECT 2K premium 20kg Hydroizolácia

109,00  s DPH

AQUAPROTECT 2K premium je prvotriedna, dvojzložková hydroizolačná hmota, nanášaná v tekutom stave, so schopnosťou premostenia trhlín pri veľmi nízkej teplote až -20°C, odolná pri kontakte s chlórovanou vodou, tlakovej vode a radónu. Ako náterová izolácia proti stekajúcej a tlakovej vode vo vnútornom a vonkajšom prostredí, pod keramické obklady a dlažby, na sadrokartónové steny, omietky a betón, pri realizácií kúpeľní, bazénov, vonkajších terás, balkónov a pod. Zodpovedá triede CM O2P podľa EN 14891

Kategórií:

Popis

AQUAPROTECT 2K premium

Charakteristika: Prvotriedna, dvojzložková hydroizolačná hmota, riedená v pomere 1:1, so schopnosťou premostenia trhlín pri veľmi nízkej teplote až -20°C, odolná pri kontakte s chlórovanou vodou, tlakovou vodou a radónu z podložia. Zodpovedá triede CM O2P podľa EN 14891:2012

Použitie: Ako náterová izolácia proti stekajúcej a tlakovej vode vo vnútornom a vonkajšom prostredí, pod keramické obklady a dlažby pri realizácií kúpeľní, sprchovacích kútov, vonkajších terás, bazénov, balkónov a nádrží.

Podklad: Ideálnym podkladom sú sadrokartóny, betóny, potery a omietky spojené cementom a vápnom.  Podklad musí byť zbavený všetkých nečistôt – prachu, mastnoty, olejov napr. od formovacích prípravkov debnenia a soľných výkvetov. Musí byť rovný, objemovo stabilizovaný, dostatočne súdržný, pevný, suchý, nosný a nepremrznutý. Povrch podkladu musí umožňovať nanesenie súvislej vrstvy. Väčšie nerovnosti najskôr vyrovnať VYROVNÁVAJÚCOU STIERKOU. Všetky savé podklady je nutné penetrovať výrobkami DISPERZNÁ PENETRÁCIA – KONCENTRÁT, alebo HĹBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER riedenými podľa návodu na použitie. Na nesavé podklady ako OSB dosky, keramika a iné je potrebné použiť výrobok ADHÉZNY MOSTÍK, ktorý je určený na zvýšenie priľnavosti následných vrstiev.

Príprava na spracovanie: Pri spracovaní musí byť teplota prostredia a podkladu v rozmedzí +5°C až +25°C.

Potrebné náradie: Rotačné miešadlo s vŕtačkou, miešacia nádoba, murárska lyžica, štetec, valček alebo nerezové hladidlo, nožnice alebo orezávací nožík.

Spracovanie: Základný hmotnostný pomer suchej a tekutej zložky je 1:1. Suchú zložku vysypte do nádoby, dolejte odhadom asi polovicu tekutej zložky a premiešajte na hustú kašovitú hmotu. Následne dolejte zvyšnú polovicu tekutej zložky a všetko premiešajte na jemnú homogénnu hmotu. Nechajte 2 min. odstáť, opäť premiešajte a môžete náter aplikovať. Pripravte si vždy iba také množstvo, ktoré stihnete spotrebovať po dobu 60 minút.

Aplikačný postup: Hydroizolačná hmota sa nanáša nerezovým hladidlom, štetcom alebo valčekom v dvoch vrstvách. Jednotlivé vrstvy je nutné nechať zaschnúť. Miesta s vyšším namáhaním (kúty, rohy, okolie vpustí, odtokových žľabov a vodovodných batérií) vystužiť vložením špeciálnej tesniacej pásky TESNIACI PÁS 2K do nezaschnutého prvého náteru. Druhú vrstvu je možné naniesť už po 5 hod.  pri ideálnych podmienkach schnutia 20°C a 65% vlhkosti vzduchu. Následný druhý náter realizovať vždy kolmo k predchádzajúcim ťahom štetca alebo valčeka tzv. krížovou metódou. Lepidlá na lepenie keramických obkladov a dlažieb je možné nanášať už po 5 hod. od nanesenia druhej vrstvy hydroizolačnej hmoty. Vhodnou lepiacou maltou je flexibilné lepidlo triedy C2. Viac o použití výrobku nájdete v Technickom liste na internetových stránkach www.aquaprotect.sk

Odporúčanie: Vhodnosť použitia materiálu ako protiradónové opatrenie je potrebné posúdiť v konkrétnom prípade podľa STN 73 0601 – Ochrana stavieb proti radónu z podložia.

Upozornenie: Nepoužívať lepidlá s obsahom agresívnych rozpúšťadiel. Nehodí sa pre ťažké prevádzkové zaťaženie, do chemicky agresívneho prostredia a na prekrytie aktívnych trhlín a dilatačných škár. Nie je možné použiť ako finálnu vrstvu bez ochrany proti oderu a UV žiareniu.

(viď. Technický list AQUAPROTECT 2K premium)

Ďalšie informácie

Hmotnosť 20 kg

Dokumenty na stiahnutie

AQUAPROTECT 2K KBU

AQUAPROTECT 2K TL

AQUAPROTECT 2K VoP