AQUAPROTECT FIX 25 kg- Špeciálna malta pre tlakovú výplň škár

17,00  s DPH

Špeciálna malta mrazuvzdorná určená na výplň škáry pri podrezávaní muriva. Špeciálna tixotropná úprava znižujúca sklz medzi xPE (LDPE) fóliou a murivom. Receptúra pre okamžité zafixovanie muriva. Po vytvrdnutí nemení svoj objem.

Popis

AQUAPROTECT FIX-Špeciálna malta pre tlakovú výplň škár pri podrezávaní muriva triedy M5 podľa EN 998-5. Špeciálna tixotropná úprava znižujúca sklz medzi AQUAPROTECT xPE (LDPE) fóliou a murivom. Malta pre okamžité zafixovanie muriva.

Oblasť použitia Pre výplň škár o hrúbke 2 – 10 mm

Podklad Podklad musí byť zbavený všetkých nečistôt – prachu, mastnôt, olejov napr. od formovacích prípravkov debnenia a soľných výkvetov. Musí byť rovný, objemovo stabilizovaný, dostatočne súdržný a pevný, suchý, nosný a nepremrznutý. Pokiaľ je podklad mokrý, nedôjde k dokonalému spojeniu murovacieho prvku s maltou. Podklady s vysokou nasiakavosťou je vhodné pred aplikáciou malty mierne navlhčiť rozprašovačom.

Príprava pre vypĺňanie muriva  Pre prácu potrebujeme rotačné miešadlo, nádobu na miešanie malty, vhodnú zubovou murársku lyžicou a zubovou stierku pre nanášanie a roztieranie malty. Voľte vždy pravouhlé ozubenie o minimálnej veľkosti zubu 5 x 5 mm. Možno aplikovať tiež pomocou maltovacieho vozíka pre nanášanie celoplošnej tenkovrstvovej malty. Maltu možno použiť pri teplotách prostredia a podkladu lepených plôch min. + 5°C. Pred zahájením murovania sa zoznámte so spôsobom dilatácie muriva a s úpravou dilatačných škár.

Rozmiešanie zmesi  Suchú maltovú zmes dôkladne premiešajte s pitnou vodou alebo čistou studenou vodou spĺňajúcu EN 1008 v pomere cca 0,24-0,26 lit. na 1 kg suché zmesi (t.j. cca 6,0-6,5 lit. vody na 25 kg vrece) v hladkú homogénnu hmotu. Po premiešaní nechajte maltu 10 minút odstáť a opäť premiešajte. Pri použití rotačného miešadla neprekračujte rýchlosť 200 ot. /min, vrtuľu miešadla držať stále pod hladinou (zabránite primiešaniu vzduchu). Po dobu spracovanie nedolievať ďalšiu vodu. Je zakázané pridávať akékoľvek ďalšie prísady.

Aplikácia vypĺňania škár Naneste maltu murárskou lyžicou na lôžko. Nenanášajte viac materiálu, než koľko môžete osadiť tvárnic behom 10 minút. Naneste maltu na bok susednej tvárnice. Tvárnicu zľahka položte do malty a pritlačte ju k susednej tvárnici. Doklepkanie gumovou paličkou robte až po jej presnom osadení. Zarobenú hmotu spotrebujte do 120 minút od namiešania. Doba spracovateľnosti malty v nádobe je ovplyvnená teplotou, vlhkosťou a prúdením okolitého vzduchu. Namiešanú tuhnúcu zmes nie je možné znovu riediť a ďalej použiť.

Upozornenie  Dodatočné pridávanie akýchkoľvek prímesí, kameniva alebo pojiva k hotovej zmesi alebo jej presievanie je neprípustné. Do malty sa nesmú pridávať ani prípravky proti mrazu, plastifikátory ani žiadne iné prísady. Pri práci s cementovými spojivami chráňte okolité plochy proti znečisteniu. Hliníkové a eloxované ukončovacie lišty okamžite očistite. Neručíme za škody vzniknuté nesprávnym použitím výrobku.

Obmedzenie  Tento výrobok nie je vhodný pre lepenie keramických obkladov a dlažieb, murovanie za priameho slnečného žiarenia. Je nutné chrániť pred rýchlym vysušením. Pre ukladanie nie sú vhodné podklady z dreva a na báze drevenej hmoty, kovu a umelých hmôt! Pri teplote pod + 5°C (vzduch a  podklad) a pri očakávaných mrazoch nepoužívať.

Balenie Papierové vrece s PE vložkou 25 kg / 1 paleta – 48 vriec / 1200 kg

Ďalšie informácie

Hmotnosť 25 kg

Dokumenty na stiahnutie

AQUAPROTECT FIX TL

AQUAPROTECT FIX KBU

AQUAPROTECT FIX VoP