0905 462 041 Po - So: 7:00 - 18:00 info@injektaz-muriva.sk

Prihlásiť

REALIZÁCIE

 

Naša spoločnosť GRIZZLY s.r.o. ponúka okrem vysoko kvalitných produktov aj profesionálne služby.

Tel. kontakt na technika 0905 042 041

Venujeme sa sanácii starých objektov, kde dokážeme vyriešiť akékoľvek problémy s vlhkosťou a tlakovou vodou v suterénoch.

Náš injektážny prípravok AQUAPROTECT nano bol vyvinutý pre zastavenie vzlínajúcej vlhkosti do muriva nad úrovňou terénu.

Je ale mnoho iných problémov s vlhkosťou alebo s tlakovou vodou kedy nie je možné použiť náš krém slúžiaci na hydrofobizáciu muriva.

 

Veľmi častým problémom je vnikanie vody do priestorov ktoré sú pod úrovňou terénu. V tomto prípade sa mnohokrát bavíme o tlakovej vode.

    

Tieto preniky vody je  možné zastaviť vysokotlakými injektážami na báze dvojzložkového polyuretánu alebo akrylátu.

V prvom kroku je potrebné zistiť presné miesta a trhliny v murive cez ktoré vniká voda do priestorov. 

Následne sa na murive označia pozície pre vrty a určí sa vhodná hĺbka vrtov. Otvory sa vŕtajú väčšinou o priemere 10 až 14mm

Do týchto vrtov sa následne vložia oceľové pakre a dotiahnú sa kľúčom. Dobre uchytené pakre vydržia aj tlak do 300 Bar.

Celoplošné prieniky vody do priestorov sa dajú zastaviť plošnou tlakovou izoláciou na báze dvojzložkového polyuretánu. Murivo sa vŕta v celej jeho šírke aby sa emulzia dostala na druhu stranu múru kde vytvori novu hydroizolačnú bariéru.

Výhodou použitia polyuretánu je jeho vlastnosť mnohonásobne expandovať a tým vytvoriť silnejšiu vrstvu a lepšie preniknúť do všetkých pórov a trhlín. 

Na obrázkoch nižšie môžete vidieť našu realizáciu ako sme zastavili prieniky vody do vinnej pivnice pod zemou.

    

    

Pri betónových konštrukciách sa stretávame v praxi hlavne s prasklinami, cez ktoré môže vnikať voda do priestorov. Mnohokrát sa jedna len o mikrotrhliny, ktoré nie sú viditeľné voľným okom

Ak sa jedná o väčšie trhliny tak je potrebné najprv navŕtať otvory, vsunúť a zaistiť pakre. Následne sa namieša špeciálna epoxidová malta, ktorou sa kompletne vyspraví cele trhlina aj okolo pakrov.

Týmto zamedzíme úniku injektážnej emulzie von z trhliny. Látka sa bude šíriť len vo vnútri trhline a vyplní všetky vzduchové medzery a póry.

Ako injektážna emulzia sa môže použiť dvojzložkový polyuretáne v prípade potreby expanzie alebo špeciálny typ epoxidu ktorý má spevňujúci charakter. 

    

Ak sa na stavbe nachádzajú mikrotrhliny je možné vŕtať otvory tak, aby ste pri šikmom vrte zasiahli v hĺbke muriva mikrotrhlinu alebo stavebný spoj cez ktorý vniká voda do priestorov.

Následne sa zasunú a zaistia oceľové pakre a pod tlakom do 300bar sa začne plniť dvojzložkový polyuretán. V priebehu prác sa môže bežne stať, že látku ktorú tlačíte do trhliny začne unikať cez trhlinu vzdialenú aj 2 metre.

Počas tohto plnenie zistíte ako boli dutiny a praskliny prepojené. Množstvo látky ktorá sa môže natlačiť (zainjektovať) do trhlín je veľmi individuálna a je ťažké ju určiť vopred.

Na nižšie zobrazených fotkách môžete vidieť naše realizačné fotografie z tlakovej injektáže podzemného parkoviska v nákupnom centre ktoré sa nachádzalo na 2 podzemnom podlaží (vrátane výťahovej šachty).

Podzemná voda sa tu nachádza o 2,5 metra vyššie ako je podlaha na 2PP.

Cez stavebný spoj medzi základovou doskou a stenou z betónu vnikala pravidelne do objektu voda. Po našej realizácii už k žiadnym priesakom neprišlo.